Gabinet
ul. Kasprowicza 1c
37-200 Przeworsk

Badania psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy

Przeprowadzamy badania psychologiczne:

  • w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
  • prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • sprawcy wypadków drogowych, w następstwie których inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń 
  • jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
  • ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Całościowe badanie trwa od 1 h do 1,5 h

Zadzwoń 663 506 606 lub zarejestruj się online TUTAJ