Gabinet
ul. Kasprowicza 1c
37-200 Przeworsk

Poradnik

Poradnik

Badanie składa się z trzech etapów:
   1. Papierowe testy psychologiczne
Na początku badany zostanie poproszony o wypełnienie ankiety oraz rozwiązanie kilku psychologicznych testów pisemnych dotyczących osobowości, sprawności intelektualnej oraz przerzutności i koncentracji uwagi. Część pisemna psychotestów trwa od 20 do 40 minut w zależności od rodzaju badania oraz indywidualnego tempa pracy osoby badanej. Przed rozpoczęciem każdego testu psycholog tłumaczy na czym polega zadanie oraz co dokładnie należy wykonać. Słuchaj uważnie i nie bój się pytać. W przypadku pytań i wątpliwości psycholog zawsze służy radą i pomocą. Jeśli coś będzie Ci przeszkadzać w trakcie badania, powiedz o tym psychologowi.
   2. Badanie na aparaturze
W tej części badamy sprawność psychomotoryczną czyli koordynację wzrokowo ruchową, szybkość i adekwatność reakcji oraz podejmowania decyzji pod presją czasu oraz w warunkach zmęczenia. Kierowcy zawodowi oraz osoby prowadzące pojazd do celów służbowych mogą mieć wykonane badanie w ciemni sprawdzające zdolność widzenia przy słabym oświetleniu oraz adaptację wzroku po olśnieniu, czyli to jak szybko po oślepieniu mocnym światłem wraca zdolność prawidłowego widzenia u osoby badanej. Badanie na aparaturze poprzedza test próbny. Do badania właściwego, czyli tego, które będzie oceniane, przystępujemy dopiero wtedy, gdy wszystko jest zrozumiałe i jasne dla osoby badanej. Część aparaturowa psychotestów trwa ok. 10-15 minut.
   3. Wywiad psychologiczny i omówienie wyników
Trzecia i ostatnia najprzyjemniejsza część psychotestów to wywiad psychologicznych z osobą badaną który trwa ok 10 minut. Po nim następuje omówienie wyników uzyskanych w całym badaniu psychotechnicznym, zarówno w części testowej jak i aparaturowej. Po podsumowaniu osoba badana zawsze tego samego dnia otrzymuje orzeczenie psychologiczne oraz ewentualne zalecenia. Każdy z etapów badania i jego wynik jest omawiany na bieżąco z psychologiem. Testy są ocenianie w odniesieniu do norma w zależności od wykształcenia oraz wieku osoby badanej. Badania wykonywane są w przyjaznej i bezstresowej atmosferze.
Nie można określić jednego dokładnego czasu badania. Zależy on od rodzaju badania oraz tempa pracy osoby badanej. Zazwyczaj wynosi od 30 minut do 1,5 godziny. Badanie operatorów oraz osób pracujących na wysokości trwa średnio 30 – 40 minut, natomiast badanie kierowcy około 1 godziny.
Istnieje możliwość powtórzenia, poprawy konkretnego testu, badania. Może to nastąpić od razu lub w innym terminie. Najważniejsze jest aby stres, zmęczenie, niezrozumienie lub chwilowa niedyspozycja nie zaważyły na wyniku badania. Za ewentualne „poprawki” klient nie ponosi dodatkowych kosztów.
Specjalne przygotowanie nie jest wymagane to nie egzamin. Sprawdzane są predyspozycję psychofizyczne których badany używa na co dzień podczas wykonywania codziennych czynności oraz jazdy samochodem. Jednak jest kilka rzeczy o których należy pamiętać przed badaniem. Najważniejsza jest dobra kondycja psychiczna i fizyczna co w skrócie oznacza zdrowe, wypoczęte, wyspane ciało, najedzony brzuch i trzeźwy umysł. W dniu badania psychologicznego, a także w dniu poprzedzającym badanie, nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych mogących osłabić lub zaburzyć wyniki badania.
Nie ma możliwości przepisania wyników psychotestów z innej pracowni, ponieważ każda pracownia psychologiczna prowadzi własne archiwum dokumentów osób badanych, inne pracownie nie mają do niej dostępu. Natomiast jeśli badanie przeprowadzane było w naszej pracowni i orzeczenie jest nadal ważne jest możliwość skrócenia badania, poprzez przepisanie wyników testów pisemnych.
Jeśli orzeczenie psychologiczne zostało zgubione lub uległo zniszczeniu, a badanie zostało wykonane w naszej pracowni, to można ubiegać się o wystawienie jego duplikatu. Duplikat orzeczenia wydawany jest za jednorazową opłatą 20 zł.
  W przypadku, kiedy na badanie psychologiczne kieruje Starosta Powiatowy skierowanie jest niezbędne do wykonania badania. Jeśli zostało zgubione, bądź uległo zniszczeniu, należy skontaktować się z właściwym urzędem i poprosić o kopię skierowania potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  Jeżeli skierowanie wystawił lekarz lub pracodawca, należy zgłosić się do niego po nowe skierowanie.
 • Dowód osobisty lub Paszport (warunek niezbędny)
 • Prawo jazdy (jeśli badanie dotyczy kierowcy)
 • Okulary/soczewki kontaktowe (niezbędne jeśli jest wada wzroku, do czytania, do jazdy samochodem)
 • Skierowanie na badanie psychologiczne od pracodawcy, lekarza medycyny pracy (mile widziane)
 • Oryginał skierowania na badanie ze Starostwa, Policji (niezbędne)
 • W razie chęci lub potrzeby dane do wystawienia faktury (opcjonalnie)
 • Trzeźwy umysł i wypoczęte ciało (niezbędne;)
Badania psychologiczne na kierowcę zawodowego różni się nieco od badania kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Każdy rodzaj badania ma inną podstawę prawną co wiąże się z obowiązkiem wykonywania ponownych badań na kolejne stanowisko pracy. Jeżeli wcześniejsze badanie jest wciąż ważne i było wykonywane w naszej pracowni istnieje możliwość przepisania wyników z testów papierowych, co znacznie skróci czas badania.
Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologiczny:
 • w wieku do 60 lat – co 5 lat;
 • w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy.
Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem:
 • w wieku do 65 lat – co 5 lat;
 • powyżej 65 lat – corocznie.
Operatorzy i kierowcy samochodów służbowych kat. B:
 • operatorzy - co 3 lata;
 • kierowcy kat. B. - co 5 lat.
Osobom skierowanym przez lekarza medycyny pracy, które wykonują prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej lub kierują samochodem do 3,5 tony w ramach obowiązków służbowych częstotliwość badań psychologicznych określa lekarz medycyny pracy.
 
W przypadku kierowcy, który otrzymał skierowanie na badanie z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego, nie orzeka się terminu kolejnego badania. W przypadku ponownego otrzymania skierowania z wyżej wymienionych instytucji, badanie należy w całości powtórzyć.

9ct at replica women watches for bentley bronze chines patek philippe aquanaut replica ceramics how good for fake watches platinum 1895 setting its romanson fake watches clones phones on ebay ladies patek philippe replica the shaufhausen officine tag heuer replica band black leather stores rolex presidential replica watch in saigon that company replica watch bands navitimer italia