Gabinet
ul. Kasprowicza 1c
37-200 Przeworsk

Podstawy prawne

Pracownia Badań Psychologicznych PsychoKomplex specjalizuje się w zakresie usług związanych z diagnostyką osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Realizowane badania opierają się na następujących regulacjach prawnych:

Przepisy prawne z zakresu psychologii transportu (m.in. dla kierowców):

Przepisy prawne z zakresu medycyny pracy (m.in. dla operatorów):